Användarvillkor och lagring av personuppgifter

Dessa användarvillkor gäller för utbildningar levererade av i vår utbildningsportal Lindborg e-Ducation. I och med att du påbörjar utbildningen så förbinder du dig att följa nedanstående samt accepterar lagring av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Om du avviker från användarvillkoren kan du komma att stängas av från utbildningsportalen och i förekommande fall bli ersättningsskyldig.

  1. Användarlicenser är personliga och inloggningsuppgifter får ej överlåtas till annan utan skriftligt medgivande.
  2. Allt innehåll i utbildningsportalen och utbildningarna tillhör Lindborg Education och får ej kopieras eller vidareförmedlas till annan person eller organisation i någon form utan skriftligt medgivande. Avsteg från detta innebär brott mot upphovsrätten.
  3. Vid deltagande i diskussionsforum och chattar tolereras inget pornografiskt, rasistiskt eller nedsättande språk eller innehåll.
  4. Innan utbildningen påbörjas ska du som användare ta del av kursinformationen och tillse att systemkraven är uppfyllda gällande webbläsare etc. Tekniska problem orsakade av att systemkraven ej är uppfyllda åtgärdas ej av Lindborg Education.
  5. Innan supportärende skickas till support@lindborg.eu ska du som användare ha kontrollerat att du uppfyller systemkraven gällande webbläsare, uppkopplings-hastighet etc. Teknisk support lämnas ej gällande faktainnehåll i utbildningarna.
  6. Vi rekommenderar senaste version av Google Chrome och en uppkopplings-hastighet på minst 20 Mbit/sek. För användning på mobil enhet (surfplatta eller mobil) rekommenderas att du använder appen Moodle Mobile som finns till Android och iOS.
  7. Cookies måste vara aktiverade i din webbläsare för att vi ska kunna spara dina framsteg i genomförda utbildningsmoment.
  8. Ditt namn och e-postadress samt de ip-adresser som du genomfört utbildningen från lagras i skyddad server i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du kan själv komplettera din profil med exempelvis bild och telefonnummer och godkänner i sådant fall att även dessa uppgifter lagras. Personuppgifter delas endast om din utbildning betalats av annan, exempelvis ett företag eller myndighet. I dessa fall delas uppgifterna med av köparen namngivna personer. Du kan begära utdrag av vilka uppgifter som lagras om dig samt begära att bli raderad i utbildningsportalen genom att skicka e-post till support@lindborg.eu.

Dina personuppgifter raderas automatiskt efter det att din utbildningslicens löpt ut.

  1. Allt innehåll i utbildningarna ska ses som rekommendationer. Lindborg Education kan på inget sätt ta ansvar för kursdeltagares handlingar och beslut.
  2. Ersättning för driftsstörningar i samband med planerat eller oplanerat tekniskt underhåll av utbildningsportalen utgår ej.